Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2014

xsomexbullshitx
4641 6353 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viametameta metameta
xsomexbullshitx
Tak, chcę się zmęczyć, pobrudzić, umordować, nałykać kurzu, spalić słońcem i zmoczyć przez deszcz. Chcę poczuć (...) życie, jakbym je miała pod skórą.
— B. Pawlikowska
Reposted fromswojszlak swojszlak viazielono zielono
xsomexbullshitx
"Najtandetniejsza koncepcja szczęścia?", pytam. "Ona i on, plus potomstwo, dopóki śmierć ich nie rozłączy w jednorodzinnym domku" odpowiada Kasia. A potem wybucha śmiechem. Powieka prawego oka lekko opada, jakby dawała mi znak, że to nie naprawdę. Że szczęście łatwo wykpić, ale warto przeżyć.
— Ignacy Karpowicz, Gesty
Reposted fromzielono zielono

May 15 2014

xsomexbullshitx
Czymże jest prawdziwa męskość, jeśli nie wymieszanymi w odpowiednich proporcjach klasą i szaleństwem?
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromtimetolove timetolove viagwiazdeczka gwiazdeczka
Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viacelebration celebration

May 08 2014

xsomexbullshitx
0250 e39a 500
epic *-*
Reposted fromunprotectedman unprotectedman viaoski oski
xsomexbullshitx
7235 2d80
Reposted fromravirr ravirr viaoski oski
xsomexbullshitx
6609 cd18 500
Spróbowania życia w luksusach żeby skończyć zachwycając się niebem pełnym gwiazd!
     
Reposted fromdlaniegoooooo dlaniegoooooo viametameta metameta
xsomexbullshitx
"Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu."
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
xsomexbullshitx
W moim środowisku (co za słowo!) nie wychodziło się za mąż w wieku szesnastu lat w siódmym miesiącu ciąży. Brało się pigułki antykoncepcyjne, kończyło studia, robiło karierę, zaliczało rozlicznych narzeczonych. Aż tu nagle  –  Panie Święty! – huragan uczuć, kapelusz z woalką (welon z mirtowym wianuszkiem byłby może lekką przesadą), kostium od Chanel albo suknia z trenem, i w ogóle Na Wieki Wieków Amen. Pytałam moje znajome: „Ale dlaczego właśnie on?!!” Znajome poprawiały norki albo baranice, obciągały bawełniane podkoszulki albo suknie od Diora, czerwieniły się, jąkały, aż w końcu wyduszały z siebie tę prawdę nad prawdy: „Bo wieesz… on jest dla mnie dobry!” Tu chwytał mnie za każdym razem  –  mnie, ladacznicę-liberałkę  –  śmiech pusty. Dobry! Też coś! Jakby odezwało się zwierzątko domowe w noc wigilijną! Dobry! A cóż to znaczy?
— Anna Bojarska
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon viazielono zielono

May 03 2014

xsomexbullshitx
6847 02f9
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viazielono zielono
xsomexbullshitx
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viazielono zielono
xsomexbullshitx
1124 3289 500
Reposted fromcontroversial controversial viapaproshek paproshek

April 28 2014

xsomexbullshitx
Reposted fromoll oll viajethra jethra
xsomexbullshitx
3198 2ccd 500
Reposted fromcorvax corvax viaHopeKaris HopeKaris
xsomexbullshitx

April 22 2014

xsomexbullshitx
5466 c7f9 500
Reposted fromfickleheart fickleheart viavstane vstane
xsomexbullshitx

Wybaczajcie sobie.

Udany związek, to 75% starań z obu stron i 25% uczucia. Może to przykre, co mówię, ale zakochanie i gorące, płomienne uczcie stosunkowo szybko mija (do roku czasu) i przechodzi w coś głębszego - dojrzałą miłość, nad którą trzeba solidnie pracować.
Po pierwsze, ważne jest, aby wybaczać sobie rzeczy wypowiedziane w złości i emocjach. Związek to burza emocji i czasami powie się coś za dużo, czego później się żałuje. Uważam, że nie należy wypominać takich rzeczy. Oczywiście istnieje granica, ale tutaj każdy powinien ją ustalić samodzielnie.
Po drugie, najważniejsza jest rozmowa o tych rzeczach, których w sobie nie lubimy. Nawet jeżeli to przykre usłyszeć od ukochanej osoby, co ją w nas drażni, to trzeba starać się to zrozumieć, a nie obrażać się na siebie nawzajem.
Po trzecie, nie starajcie się siebie zmienić, tylko zaakceptujcie swoje wady i siebie takimi, jacy jesteście. Każdy ma wady i zalety i skoro jesteście ze sobą, to bilans na pewno jest dodatni. Ważne jest, aby nie rozpamiętywać złych rzeczy i żeby one nie przesłoniły dobrych. Najważniejsze jest trzeźwo patrzeć na swoje zalety i wady, a nie wyolbrzymiać ich w którąkolwiek ze stron.
A więc wybaczenie, to podstawa udanego związku. Miłość zaczyna się tam, gdzie zaczyna się przebaczenie.

xsomexbullshitx
Przyjedź do mnie. Najszybciej, jak możesz. Mam herbatę z cukrem albo bez. Już nie pamiętam, czy słodzisz.
Przyjedź do mnie. Najszybciej, jak możesz. Mam te gorzkie cukierki. Wiesz które. Już nie pamiętam, czy je lubisz.
Przyjedź do mnie. Najszybciej, jak możesz. Mam wino czerwone.
Już nie pamiętam, czy bez niego potrafimy rozmawiać.
— Agnieszka Magda Przybyła
Reposted fromzielono zielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl