Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

xsomexbullshitx

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viazielono zielono

September 10 2014

xsomexbullshitx

September 09 2014

xsomexbullshitx

August 27 2014

xsomexbullshitx
Reposted fromzielono zielono
xsomexbullshitx
Reposted fromjust-breathe just-breathe viametameta metameta
xsomexbullshitx
6538 52e9
Reposted frommisza misza viazielono zielono
xsomexbullshitx
5017 33e6
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viazielono zielono

July 28 2014

xsomexbullshitx
1292 665d 500
Reposted fromwhatashame whatashame viamikmikmik mikmikmik
xsomexbullshitx
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11
xsomexbullshitx
4103 460e
Reposted bykinufa kinufa

July 13 2014

xsomexbullshitx
1106 8ab2 500
Reposted fromsewingstuff sewingstuff viabeltane beltane
xsomexbullshitx
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viakonwalia konwalia
xsomexbullshitx
8216 2387
Reposted fromxawery xawery viaespera espera
xsomexbullshitx
Reposted fromaggape aggape

July 09 2014

xsomexbullshitx
6469 c446
Reposted frommsnobody msnobody viamalinkofffa malinkofffa
xsomexbullshitx
6417 ef30 500
Reposted frommehhh mehhh viamalinkofffa malinkofffa
xsomexbullshitx
Reposted fromliquirizja liquirizja viainyou inyou
xsomexbullshitx
7314 c6b9
Reposted frommy-little-world my-little-world viacytaty cytaty
xsomexbullshitx
1780 0c5e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiracles miracles
xsomexbullshitx
5197 9218 500
Reposted fromallnight allnight viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl